Overig

Artikelen

Voor Infrashop schreef ik meerdere artikelen ter publicatie in verschillende vakbladen om hiermee de expertise van het bedrijf op het gebied van winkelinrichting en -beleving onder de aandacht te brengen bij retailers.

Factsheets

Voor InHolland herschreef ik volgens een vaststaand format tientallen factsheets van opleidingen. Deze factsheets worden gebruikt om toekomstige studente te informeren over de inhoud van de opleiding, de duur, de toekomstmogelijkheden en de benodigde vooropleiding.

Interne en externe communicatie

Zowel persberichten als interviews en teksten voor de website voor Kees Gutter worden door mij verzorgd. Daarbij denk ik mee over interne en externe communicatie van het bedrijf.

Secretariële en communicatieve ondersteuning

Van december 2011 t/m april 2013 verzorgde ik alle notulen van vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Ondernemend Waterland, de ondernemersvereniging in gemeente Waterland. Nog steeds verzorg ik op regelmatige basis teksten voor brochures en (pers)berichten en ben ik als vrijwilliger betrokken bij de werkgroep PR van deze actieve club.

Persberichten en artikelen

Voor Stichting Promotie Waterland schrijf ik sinds 2010 op regelmatige basis toeristische artikelen en persberichten over activiteiten en evenementen die door de stichting georganiseerd worden of over ander nieuws aangaande deze toeristisch georiënteerde stichting.

Liefdewerk oud papier

Als onbezoldigd secretaris van IJsvereniging Olympia Monnickendam en Stichting Promotie Waterland verzorg ik de stukken voor de vergaderingen, maak ik de notulen, schrijf ik de correspondentie en lever ik aanverwante secretariële ondersteuning als mede-bestuurder.