Me en Mijn

Met het toegenomen gebruik van social media valt ook het afgenomen gebruik van het Algemeen Beschaafd Nederlands op. Niet nalezen wat je mailt, tweet of post, zorgt voor soms tenenkrommende woorden en zinnen. Opvallend vaak zie je dat mensen niet bekend zijn met het verschil tussen ‘me’ en ‘mijn’. Voorbeelden te over, van ‘me moeder’ tot ‘me werk’. Gebruik je ‘me’ dan gaat het over jezelf als persoon. Gebruik je ‘mijn’ dan bedoel je daar een ‘bezit’ mee.

Een paar voorbeelden:
‘Me’ gebruik je als je naar jezelf verwijst, zoals: ‘Wil je me bellen?’ of ‘Kun je me helpen?’. Me = jezelf als persoon, het gaat hier niet om bezit.
‘Mijn’ of ‘M’n’ gebruik je als het om bezit gaat: ‘Ik ga elke dag bij mijn oma langs’ of ‘Ik ben mijn telefoon kwijt’. Het is jouw oma en jouw telefoon, dus het is een bezit.

Mijn of m’n kun je overigens door elkaar gebruiken, want de betekenis is hetzelfde. Wel wordt ‘mijn’ vaak in zakelijke taal gesproken en geschreven en wordt ‘m’n’ als informeler taalgebruik beschouwd.